Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca będzie odbywał się elektronicznie w terminie 20.02.2018 r. godz. 8.00 – 05.03.2018 r. godz. 20.00.

Adres strony, na której będzie można się zalogować i złożyć wniosek: https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl

WAŻNE! Od 20.02.2018 r. do 06.03.2018 r. - złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Szczegóły na temat rekrutacji, oferty placówek oraz oświadczenia do pobrania znajdują się na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 - tutaj (dokument strona 2).

12.02.2018 r.- 18.02.2018 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku 2018/2019 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do Przedszkola Publicznego nr 15 w ZSP w Wiśle Wielkiej. Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są w sekretariacie.

Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca będzie odbywał się elektronicznie w terminie 20.02.2018 r. – 05.03.2018 r.

Ważniejsze daty:

- od 12 lutego do 18 lutego 2018 r. - składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2018/2019 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do Przedszkola Publicznego nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej. Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są w sekretariacie. Należy złożyć je w sekretariacie;

- od 20 lutego do 5 marca 2018 r. - rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie;

- od 20 lutego do 6 marca 2018 r. - złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego, podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;

- 19 marca 2018 r. - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

- od 19 marca do 23 marca 2018 r. - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane;

- 26 marca 2018 r. - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uwaga!!! Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub wniosku o zapisanie dziecka do przedszkola PO TERMINIE będzie skutkować nieprzyjęciem tych deklaracji i wniosków przez system elektroniczny.

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com