ZARZĄDZENIE NR 9/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej

z dnia 21.09.2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szk. 2017/2018

 

Podstawa prawna: § 5 poz. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

Po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców wyznaczam następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2017/2018:

  1. 13.10.2017 r.
  2. 22.12.2017 r.  
  3. 04.05.2018 r.
  4. 01.06.2018 r.  
  5. 18.06.2018 r.

Realizujemy:

 

 

Free website templates Joomlashine.com