W piątek każdego tygodnia losujemy szczęśliwe numerki na cały następny tydzień. Uczeń, który w danym dniu ma szczęśliwy numerek, jest zwolniony od pytania i niezapowiedzianych kartkówek. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od zadań domowych oraz zapowiedzianych kartkówek, klasówek i sprawdzianów.

Realizujemy:

 

 

Free website templates Joomlashine.com