30. kwietnia odbył się apel przygotowany przez uczniów klasy VI, poświęcony 227 rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja.

Na sali gimnastycznej pojawił się „duch historii”, który „przeniósł” wszystkich zebranych do roku 1791, kiedy to powstała pierwsza w Europie, a druga na świecie, konstytucja regulująca podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli, określała zasady, na jakich miała opierać się władza państwa, była nadzieją na silną władzę i armię. Konstytucja ta, w zamyśle jej twórców, miała umożliwić przeprowadzenie gruntownych reform i unowocześnienie instytucji upadającego państwa polskiego. Niestety, dzieło naprawy i ratowania nie powiodło się. Rozwój myśli patriotycznej i działania na rzecz ratowania państwa stworzyły jednak warunki do przetrwania narodowi polskiemu w okresie zaborów. Uczniowie przypomnieli, że od niedawna świętować możemy również 2. maja, kiedy to obchodzimy Dzień Flagi.

Katarzyna Dudek

Galeria zdjęć - tutaj

Realizujemy:

 

 

Free website templates Joomlashine.com